GDPR

EUs nye personvernforordning (GDPR-General Data Protection Regulation), som trådte i kraft i hele EU- og EØS-området i mai 2018, har også bidratt til å sette fokus på personvern.

Alle bedrifter som tilbyr varer og tjenester til kunder i EU og EØS omfattes av GDPR. Dette inkluderer bedrifter som innhenter og analyserer data relatert til borgere i EU og EØS, uansett hvor i verden de måtte befinne seg.

For å oppfylle kravene i GDPR, beskytte rettighetene til dine kunder og holde bedriftsinformasjon trygg må du være klar over risikoene og iverksette tilstrekkelige tiltak for å beskytte seg mot angrep og brudd.

Å ha gode sikkerhetsløsninger gir ikke bare bedriftsledere mindre å bekymre seg om. Det gir dem også mer tid og mulighet til å fokusere på å utvikle bedriften videre og få ekstra konkurransefordeler – uten å måtte bekymre seg om tap av fortjeneste og omdømme.

gdpr
Johnet

Samarbeid med ledende aktør i privat og offentlig sektor

Johnet har et nært og godt samarbeid med Draftit som leverer komplette løsninger for å etterleve GDPR både i privat og offentlig sektor.

Pris

Johnet.sky – GDPR koster fra kr 50,- per konto per måned

Tjenesten inkluderer ikke på-stedet bistand, leveranse eller transportkostnader.

Fra kr 250,-

per konto per måned

Kontakt oss for å finne beste løsning

Robert Aaslund Langerud

Robert Aaslund Langerud

Senior IT salgskonsulent

Spesialitet:

Den moderne arbeidsplassen

Kjetil Halvdan Hansen

Kjetil Halvdan Hansen

IT-salgskonsulent i Johnet AS

Spesialitet:

Mye om moderne arbeidsplassen – eksisterende

john-arild

John Arild Putten

Senior IT salgskonsulent

Spesialitet:

Server og nettverk – teknisk