Slik kommer du i gang

Det vil alltid være et behov for en god digital samhandling med kommunikasjon, fildeling og effektiv dokumenthåndtering i en virksomhet selv om man også har behov for server-installerte forretningsapplikasjoner. For å løse dette kan Johnet tilby Johnet.sky -Hybrid som gir tilgang til alle løsninger for de som skal ha dette.

Hva er din utfordring

1

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva man ønsker å få til og hvordan komme dit.

Her kommer behov for en serverplass til sine forretningssystemer inn.

Kartlegging

2

Utdypning av målbilde og mulighetene man har for å nå dette, samt identifisere forutsetninger som er sentrale for å lykkes.

Er det hybridløsninger som er det beste?

Flytteprosess

3

Gjennomgang og kvalitetssikring av idé. Som til slutt ender med oppsett og flytting av brukere over på ny løsning. Vi sørger for at dette gjøres sømløst.

Oppfølging

4

Vi tar en oppfølging og ser på utnyttelse av mulighetene i systemene man benytter

Vi hjelper deg med å finne de rette løsningene.

kommer image