Kundereisen

Det hele starter med en kort uforpliktende prat. Dersom dere ønsker å gå videre, tar vi så et møte for å skissere mål, og så følger videre faser som vist i stegene under.

Vi har delt det inn i …..

Smart Etablering

Dette er et tilbud til deg som skal i gang.

Det hele starter med et gratis kartleggingsmøte hvor vi går gjennom:

 • Hva er nå-sitausjonen? Hvordan jobber dere i dag?
 • Hva er ønsker og mål?
 • Kort innføring i #SmartArbeid-verktøyene og se må mulighetene
 • Kartleggingsskjema gjennomgås
 • Hva er nå-sitausjonen? Hvordan jobber dere i dag?
 • Hva er ønsker og mål?
 • Kort innføring i #SmartArbeid-verktøyene og se må mulighetene
 • Kartleggingsskjema gjennomgås

I løsningsbekrivelsene får dere også priser som vil variere per prosjekt.

discussion

Smart Oppstart

Dette er en halvdags workshop for deg som nylig har kjøpt inn en ny løsning og skal i gang, men for eksempel Micorosft 365. Altså for deg som er på nybegynnernivå.

Målet med workshoppen er å komme i gang på en riktig og god måte med verktøyene, og legge en plan for hvordan få hele organisasjonen opp på riktig kompetanse slik at verktøyene benyttes uten å tenke over det.

Agenda:

 • Målsetting (0,5t)
 • Behovskartlegging gjennom å se på dagens prosesser og struktur (1t)
 • Innføring i MS Teams og funksjonene i den for å se på måten det kan benyttes på (1t)
 • Legge en videre roadmap (0,5t)

Pris:

Kr. 4.500,- eks. mva.

meeting

Smart Forbedring

Dette er en halvdags workshop for dere som har implementert et nytt verktøy og brukt det en periode, men føler at dere kan bruke det enda smartere. Det kan for eksempel være at dere har implementert Microsoft Teams, men enda ikke benytter alle mulighetene og dermed ikke høster de effektivitetsgevinstene dere skulle ønske. Da er det fint å ta en workshop hvor vi og dere sammen kan se på hvordan dere kan utnytte verktøyene mer bedre og mer effektivt i hele organisasjonen. Vi er eksperter på IT, dere er eksperter på deres bedrift, og sammen får vi dere et steg videre.

Varighet:

 • -> 3 timer
  Booker 3 timer med kunde med info om at vi bruker tiden vi behøver inntil 3 timer

Agenda:

 • Målsetting (0,5t)
 • Nå-situasjonen og slik jobber de i dag (0,5t)
 • Vise mulighetsbildet og eventuelle andre applikasjoner i M365 porteføljen (1,5t)
 • Legge en roadmap for videre forbedring (0,5t)

Du får i etterkant tilsendt en analyserapport som beskriver mål og anbefalt vei (roadmap) for å komme dit dere ønsker som et resultat etter workshopen.

Pris:

Kr. 4.500,- eks. mva.

seminar